Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > MAS > Aktuálně z MAS > Aktuality z MAS > Podpora komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Podhostýnska

Podpora komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS PodhostýnskaMístní akční skupina Podhostýnska, z.s je žadatelem a příjemcem realizace projektu:

 

Podpora komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Podhostýnska:

 

Registrační číslo: CZ.03.02.01/00/22_008/0000029

 

Výstupem projektu je: Podpora osob sociálně vyloučených, či ohrožených sociálním vyloučením, osob sociálně slabších a znevýhodněných, které žijí, či pracují na venkově na území MAS Podhostýnska v přirozeném prostředí 

 

 

Doba realizace projektu: 1.1.2023 - 31.12.2025

 

Projekt OPZ+ MAS Podhostýnska 2023-2025 je spolufinancován Evropskou unií. Projekt si klade za cíl podpořit začlenění osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením do většinové společnosti, jež žijí nebo působí na území regionu MAS. Jedná se zejména o osoby se zdravotním postižením, osoby obtížně uplatnitelné na trhu práce a osoby ohrožené závislostmi. Realizace stanovených aktivit přispěje ke zlepšení jejich životní situace a kvality života.

 

Projekt: Podpora komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Podhostýnska, CZ.03.02.01/00/22_008/0000029. Tento projekt je realizovaný a financovaný
s podporou ESF, Operačního programu Zaměstnanost plus a státního rozpočtu