Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty MAS > Místní akční plán > Aktuality MAP > Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem IV. probíhá

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem IV. probíháMístní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem IV.

úspěšně probíhá

 

Projekt s názvem: „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem“ nebo také jen MAP, je stále aktivní a započal svou realizaci. Navazující projekt  MAP  IV. byl zahájen v prosinci 2023 a  jeho realizace potrvá do konce roku 2025. Do projektu se zapojí všechny  školy z území. Inovativnost spočívá především v tom, že podstatou realizace aktivit spolupráce je podpora pedagogů v zavádění inovativních metod do výuky.  Projektem bude i nadále zajištěna aktualizace strategických dokumentů, spolupráce se školami a s dalšími aktéry ve vzdělávání. Stejně jako v minulosti je možné realizovat celou řadu aktivit  spolupráce,  které vychází z Akčních plánů 2024 a 2025.

Bude se jednat o tyto aktivity a jejich podaktivity:

* Spolupráce škol a neformálních organizací s knihovnami

* Spolupráce škol se Základní uměleckou školou Bystřice pod Hostýnem

* Spolupráce škol s Malou technickou univerzitou

* Exkurze pro rozvoj čtenářské gramotnosti,  digitálního  a polytechnického vzdělávání, inspirativní výjezdy pedagogů škol za přenosem zkušeností

* Kabinetek  ředitelů  a zástupců škol - spolupráce aktérů ve vzdělávání prostřednictvím výměny zkušeností a nového poznání

* Vzdělávací aktivity, spolupráce škol s organizací KAJUTA - SOS dětské vesničky

* Spolupráce škol se Spolkem hradu Nový Šaumburk a spolupráce škol a NNO prostřednictvím realizace příměstských táborů.

Projekt bude realizován s cílem způsobit změny v určených oblastech. Tyto změny představují ve svém souhrnu zvýšení kvality edukačního prostředí a procesů, což aktuálně znamená důraz na metodicko-didaktickou vybavenost vyučujících i neustálou práci na inkluzivních podmínkách. Také systematické a vážné zaobírání se wellbeingem žáků a pedagogů. Věnování se digitálním a kulturním kompetencím, cílenější vzdělávání žáků v mediální gramotnosti.

 

Již tradičně v Loukově proběhne projektová vzdělávací aktivita na téma: “Wellbeing a psychohygiena v kontextu konce školního roku“ dne 20.6.2024.Přednášet bude opět oblíbené duo Dr. Věra Facová a Dr. Miroslav Orel.

Více o tomto projektu můžete zjistit na https://www.mas-podhostynska.cz  nebo na FB stránce projektu: Místní akční plán na území ORP Bystřice pod Hostýnem IV. Facebook projektu se stal velmi navštěvovanou informační platformou, která tento projekt zpopularizovala a nabízí i pomyslné „něco navíc“. Máme radost ze skutečnosti, že projekt MAP IV. pomáhá našim školám v regionu k úspěchu a ke snižování nerovností ve vzdělávání. Na našem školství nám velmi záleží a tuto prioritu máme v úmyslu naplňovat i nadále.

Projekt s názvem: „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem IV.“, registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008304; je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu. Pevně věříme, že projekt bude pro území přínosný a v lokálním školském prostředí oblíbený.

 

 

Ing. Antonín Zlámal

Vedoucí projektu MAP IV.