Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty MAS > Místní akční plán > Aktuality MAP > INFORMACE O PROVOZU KOMUNITNÍCH CENTER A PROJEKTU OPZ+

INFORMACE O PROVOZU KOMUNITNÍCH CENTER A PROJEKTU OPZ+INFORMACE  O PROVOZU KOMUNITNÍCH CENTER  A  PROJEKTU  OPZ+ V ROCE 2023     Report OPZ za rok 2023.pdf

                                                                                                                            

Místní akční skupina Podhostýnska pokračuje s aktivitami projektu s názvem: Podpora komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Podhostýnska, CZ.03.02.01/00/22_008/0000029. Smyslem je podpoření provozu dětských komunitních klubů ve škole, což si rodiče zapojených dětí velmi chválí. Rodiče potřebují ke sladění svého pracovního a rodinného života vytvořit prostředí a pocit jistoty, které jim umožní chodit do zaměstnání. Dětský komunitní klub doplňuje nabídku kvalitní volnočasové aktivity pro děti na prvním stupni ZŠ. Dětem se tam na plno věnují pečovatelé a absolvují různé aktivity. Jsou to projektové dny, vycházky po okolí, stimulační aktivity, přednášky, hraní her a hlavně společné zážitky.

Vedle této nabídky funguje v obcích Loukov, Slavkov pod Hostýnem, Vítonice, Rajnochovice a Komárno také komunitní centrum. Každá obec přistupuje ke svému komunitnímu dění podle potřeb svých občanů a reaguje účinně na tradice a poptávku společenského života v obci. Na programu jsou i aktuální témata, jako je například: bezpečnost silničního provozu, svět práce, udržitelnost, úspora energií, zelená témata, rok na vsi atd…Níže jsme vypsali seznam nejvíce artikulovaných témat, která rezonovala v komunitních centrech v průběhu roku 2023:

 

·        Financování potřeb, prognózy

·        Sdílení a participace

·        Sladění pracovního a rodinného života

·        Fungující zdravotnictví

·        Akce, rodinné konference, setkávání

·        Univerzální témata, poradenství

·        Školství založené na výsledcích

·        Ženy v popředí

·        Partnerství a rozvoj

·        Čisté vaření, synergie a ruční práce

·        Udržitelnost a odpady

·        Dopravní dostupnost

·        Energetické poradenství pro udržitelný rozvoj

·        Udržitelné bydlení pro všechny

·        „Jak na to“ a administrativní pomoc

·        Digitalizace a fungování v digitálním světě

·        Wellbeing a život bez stresu

 

To, že se o věcech mluví a občané prezentují své poznatky, dává základy společné konstruktivní komunikace. Nejvíce je mezi členy zmiňováno, že by se občané měli do společného života v obci  více angažovat a že je třeba určitou apatii prolamovat. Komunitní centrum v obci tvoří hlavně lidé, kteří chtějí být aktivní myslí i duchem. Aktivity lze popsat jako tradiční ošatku zábavy, humoru a informací. Hodně bylo také v posledním období artikulováno téma energií, „Nová zelená úsporám“, třídění odpadu, dopravní úpravy v okolí atd…

Již sedm let se také v Loukově daří realizovat tzv. rodinné konference. Tyto semináře zná laická veřejnost hlavně díky lektorskému tandemu PaedDr. Mgr. Věra Facová a MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D. V roce 2024 budou tato oblíbená setkání v termínech 23. května 2024 a 20. června 2024. Dalšími aktivitami jsou „Dny s projektem“ v komunitních centrech a na rok 2024 chystáme nativní formát k výročí:“ 20.let české republiky v EU.“ Máme radost ze skutečnosti, že projekt: „Podpora komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Podhostýnska“ pomůže našim občanům z regionu se vzdělávat, komunitně se družit a skloubit pracovní i rodinný život. Budeme se snažit cíle projektu naplňovat a pokračovat v malých, nicméně srdcových aktivitách.

Ke kladným výsledkům přispívá i aktivní sledovanost na Facebooku a na webových stránkách MAS Podhostýnska,z.s.

Děkujeme všem zapojeným subjektům za spolupráci a skutečnost, že i díky projektu OPZ+ pomáháme žít lepší příběh. Chceme, aby se lidé družili, dobře se jim v obcích MAS Podhostýnska žilo a aby se náš venkov nevylidňoval.

 

 

Ing. Antonín Zlámal

Předseda Místní akční skupiny Podhostýnska,z.s.