Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty MAS > Místní akční plán > Aktuality MAP > Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2023–2027

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2023–2027Dokument, který je implementačním dokumentem Strategie 2030+ na další realizační období (2023-2027) a stanovuje opatření na úrovni státu​ i vymezuje prostor pro konkrétní řešení na úrovni kraje,​ byl Vládou ČR na jednání 20.12.2023 schválen.

Obsah částí dokumentu   DZ-CR-2023-2027_schvaleno-vladou-20-12-2023.pdf

V první části dokument představuje cíle Dlouhodobého záměru ČR 2023–2027 v širších souvislostech, jedná se především o celkový socioekonomický a environmentální vývoj, vývoj na trhu práce a vývoj klíčových indikátorů v oblasti vzdělávání.

Druhá část obsahuje tři priority, které MŠMT stanovuje pro nadcházející období:

1. Děti a mládež: Osobnostní rozvoj a motivace pro celoživotní učení,

2. Školy a pedagogové: Moderní vzdělávání a připravení pedagogové,

3. Efektivní systém školství: Udržitelný a efektivní systém založený na odpovědnosti za výsledky.

Třetí část obsahuje průřezová opatření, na která bude v následujícím období zaměřena pozornost – vzdělávání pro udržitelnost, digitální vzdělávání a umělá inteligence ve vzdělávání, vzdělávání dětí a žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka, well-being, duševní zdraví, bezpečné prostředí a podpora pohybových aktivit, rovnost příležitostí ve vzdělávání a zajištění potřebných kapacit středních škol a jejich oborové struktury odpovídající očekávaným životním drahám.

Čtvrtá část Strategie rozvoje regionálního školství – karty opatření – je zaměřena na strategii rozvoje regionálního školství ve všech jeho oblastech a na strategii dalšího rozvoje sítě škol a školských zařízení:

  1. Kvalitní a dostupné předškolní vzdělávání 
  2. Moderní základní vzdělávání pro 21. století 
  3. Všeobecné a odborné vzdělávání pro uplatnění v dalším studiu i v praxi
  4. Podpora a rozvoj pedagogů a leaderů škol 
  5. Rovný přístup a efektivní podpora pro všechny žáky bez rozdílu
  6. Prevence rizikového chování a náhradní výchovná péče
  7. Systémová podpora a řízení škol
  8. Vzdělávání v celoživotní perspektivě  
  9. Strategie dalšího rozvoje sítě škol a školských zařízení/Kritéria rozvoje a optimalizace vzdělávací soustavy a struktury budoucí vzdělávací nabídky škol 

DZ-CR-2023-2027_schvaleno-vladou-20-12-2023.pdf