Vzdělávací akcce na téma "Strategické řízení, strategické plánování a projektové řízení, Dotační možnosti a příležitosti v oblasti školství".


Fotografie ze vzdělávací akce na téma Strategické řízení, strategické plánování a projektové řízení, Dotační možnosti a příležitosti v oblasti školství s PhDr. Vendulou Raymovou.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí