Veřejné projednání - Blazice 20.2.2014


Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí