Veřejná prezentace k projektů 7. výzvy MASP


Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí