Školení výběrové komise a veřejné projednávání projektů 2. výzvy


Místo konání - salónek Kulturního domu Sušil

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí