Setkání MAS Zlínského kraje dne 20. 8. 2009


Místo konání - Chata Valaška na Chvalčově

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí