Seminář ke 3. výzvě konaný dne 17. a 18. srpna 2009


Místo konání - obec Osíčko a město Bystřice p, H.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí