Seminář k 2. výzvě dne 31. března 2009


Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí