MAP - prezentace na jednání PMR 26.8.2016


Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí