Jednání řídícího výboru MAP - 22.9.2016


Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí