Jednání realizačního týmu projektu MAP v Loukově 12.01.2017


Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí