Jednání pracovní skupiny zástupců neziskových organizací zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit a pracovní skupiny zástupců rodičů, jejich dětí a zainteresované veřejnosti


Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí