II. kulatý stůl pro starosty z území MASP


Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí