Strategický plánAktualizace č. 2 - 2010 - režim změn

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007 - 2013

Aktualizace č. 2 - 2010

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007 - 2013

Pokyny pro příjemce dotace

k zajišťování informačních a publikačních opatření při realizaci projektů podpořených z Programu rozvoje venkova ČR (dále PRV)

Monitorovací indikatory

Fiche SPL a indikátory

Komunikační plán

Metodický manuál (5) Komunikační plán Webové stránky Strategický plán Leader 2008-2013 MAS Podhostýnska

Aktualizace č. 1 - 2008

SPL MAS Podhostýnska na období 2007 - 2013

Aktuality archiv aktualit

Strategie MAS Podhostýnska schválena

vloženo: 12.května 2017

V pátek 12.5.2017 splnila Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Podhostýnska veškeré podmínky věcného hodnocení a ...

Více »

Aktuální informace o realizaci projektu MAP ORP Bystřice pod Hostýnem - květen 2017

vloženo: 11.května 2017

Byla přidána krátká tisková zpráva k projektu MAP ORP Bystřice pod Hostýnem.

Více »

Partneři

Nejnovější dokumenty

Dokumenty | Nová strategie 2014 – 2020 | Strategie MAS Podhostýnska 2014 - 2020
OP Z - přehled přijatelných aktivit v rámci SCLLD

Nejnovější fotografie

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí