Leader

MAS

Místní akční skupina (MAS) je zcela nový typ trojstranné vzájemné spolupráce veřejné správy (starostů a zástupců obcí), podnikatelské sféry (podnikatelé, živnostníci, zemědělci) a neziskového sektoru (místní spolky, sdružení a neziskové organizace). Místní akční skupinu musí zastřešit občanské sdružení, nebo obecně prospěšná společnost. MAS musí mít rozvojovou strategii území a poté může žádat peníze z programů Leader. Pokud jí ministerstvo zemědělství přiřkne dotaci, bude o přerozdělení celkové částky peněz mezi žadatele rozhodovat právě MAS.

Leader

Leader je program "propojování akcí hospodářského rozvoje venkova". V ČR byly realizovány v letech 2004-2007 programy Leader+ (evropský) a Leader ČR (národní). Pro léta 2007-2013 to je program Leader v rámci IV. osy Programu rozvoje venkova (PRV). Hlavním cílem je realizovat místní rozvojové strategie (Strategický plán Leader) a spolupráci místních partnerství. IV. osa má 3 opatření:

IV.1.1. Místní akční skupina
Vybrané MAS získají dotaci na svojí činnost související s realizací SPL.
IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Podpora projektů, které jsou v souladu se schváleným SPL. Projekty vybírá MAS prostřednictvím výběrové komise na základě předem stanovených bodovacích kritérií.
IV.2.1. Realizace projektů spolupráce
Využití přenosu znalostí, inovace a příkladů nejlepší praxe mezi územími na národní úrovni nebo mezinárodní spolupráce.Aktuality archiv aktualit

Strategie MAS Podhostýnska schválena

vloženo: 12.května 2017

V pátek 12.5.2017 splnila Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Podhostýnska veškeré podmínky věcného hodnocení a ...

Více »

Aktuální informace o realizaci projektu MAP ORP Bystřice pod Hostýnem - květen 2017

vloženo: 11.května 2017

Byla přidána krátká tisková zpráva k projektu MAP ORP Bystřice pod Hostýnem.

Více »

Partneři

Nejnovější dokumenty

Dokumenty | Nová strategie 2014 – 2020 | Strategie MAS Podhostýnska 2014 - 2020
OP Z - přehled přijatelných aktivit v rámci SCLLD

Nejnovější fotografie

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí