Leader

MAS

Místní akční skupina (MAS) je zcela nový typ trojstranné vzájemné spolupráce veřejné správy (starostů a zástupců obcí), podnikatelské sféry (podnikatelé, živnostníci, zemědělci) a neziskového sektoru (místní spolky, sdružení a neziskové organizace). Místní akční skupinu musí zastřešit občanské sdružení, nebo obecně prospěšná společnost. MAS musí mít rozvojovou strategii území a poté může žádat peníze z programů Leader. Pokud jí ministerstvo zemědělství přiřkne dotaci, bude o přerozdělení celkové částky peněz mezi žadatele rozhodovat právě MAS.

Leader

Leader je program "propojování akcí hospodářského rozvoje venkova". V ČR byly realizovány v letech 2004-2007 programy Leader+ (evropský) a Leader ČR (národní). Pro léta 2007-2013 to je program Leader v rámci IV. osy Programu rozvoje venkova (PRV). Hlavním cílem je realizovat místní rozvojové strategie (Strategický plán Leader) a spolupráci místních partnerství. IV. osa má 3 opatření:

IV.1.1. Místní akční skupina
Vybrané MAS získají dotaci na svojí činnost související s realizací SPL.
IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Podpora projektů, které jsou v souladu se schváleným SPL. Projekty vybírá MAS prostřednictvím výběrové komise na základě předem stanovených bodovacích kritérií.
IV.2.1. Realizace projektů spolupráce
Využití přenosu znalostí, inovace a příkladů nejlepší praxe mezi územími na národní úrovni nebo mezinárodní spolupráce.Aktuality archiv aktualit

Plán vzdělávacích aktivit v rámci projektu MAP

vloženo: 14.března 2017

Zde si můžete stáhnout seznam plánovaných školení v rámci projektu MAP.

Více »

Přínosy a očekávané směry projektu MAP

vloženo: 1.března 2017

V sekci "MAP" byl přidán dokument "Přínosy a očekávané směry projektu MAP"

Více »

Partneři

Nejnovější dokumenty

MAP
Přínosy a očekávané směry projektu MAP
Dokumenty | Nová strategie 2014 – 2020 | Žádost o schválení strategie - dokumenty
SKRÚ - 2014 - 2020 - doplnění FN a P po I. věcném hodnocení

Nejnovější fotografie

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí