Strategie MAS Podhostýnska 2014 - 2020

Schválené znění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Podhostýnska  na období 2014 - 2020.OP Z - přehled přijatelných aktivit v rámci SCLLD

Kompletní přehled přijatelných aktivit v OP Z realizovatelných žadateli prostřednictvím SCLLD MAS Podhostýnska v období 2014 - 2020.

PRV - přehled přijatelných aktivit v rámci SCLLD

Kompletní přehled přijatelných aktivit v PRV realizovatelných žadateli prostřednictvím SCLLD MAS Podhostýnska v období 2014 - 2020.

IROP - přehled přijatelných aktivit v rámci SCLLD

Kompletní přehled přijatelných aktivit v IROP realizovatelných žadateli prostřednictvím SCLLD MAS Podhostýnska v období 2014 - 2020.

Monitorovací indikátory SCLLD

Přehled monitorovacích indikátorů SCLLD.

Finanční plán realizace SCLLD

Tabulky finančního plánu realizace SCLLD.

Financování SCLLD podle jednotlivých specifických cílů a opatření

Tabulky financování podle specifických cílů a opatření.

SCLLD - kompletní verze

Schválená verze SCLLD MAS Podhostýnska na období 2014 - 2020.

Aktuality archiv aktualit

Strategie MAS Podhostýnska schválena

vloženo: 12.května 2017

V pátek 12.5.2017 splnila Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Podhostýnska veškeré podmínky věcného hodnocení a ...

Více »

Aktuální informace o realizaci projektu MAP ORP Bystřice pod Hostýnem - květen 2017

vloženo: 11.května 2017

Byla přidána krátká tisková zpráva k projektu MAP ORP Bystřice pod Hostýnem.

Více »

Partneři

Nejnovější dokumenty

Dokumenty | Nová strategie 2014 – 2020 | Strategie MAS Podhostýnska 2014 - 2020
OP Z - přehled přijatelných aktivit v rámci SCLLD

Nejnovější fotografie

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí