Vyhlášena 1. Výzva z IROP - bezpečnost dopravy

Vloženo 30. prosince 2017

Dne 30.12.2017 byla vyhlášena 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu:

MAS PODHOSTÝNSKA Z.S. – IROP - CYKLISTICKÁ A PĚŠÍ DOPRAVA

 

Vazba na příslušnou výzvu ŘO IROP:

č. 53 UDRŽITELNÁ DOPRAVA – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

 

Žádosti o podporu mohou být podávány v systému MS2014+ od 05. 01. 2018

 

Podrobnější informace naleznete na stránkách MAS zde.