Strategie MAS Podhostýnska schválena

Vloženo 12. května 2017

V pátek 12.5.2017 splnila Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Podhostýnska veškeré podmínky věcného hodnocení a byla schválena k realizaci.

Děkujeme všem za trpělivost a podporu, kterou nám v průběhu schvalovacího procesu věnovali a těšíme se na spolupráci při realizaci.